Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel

FIDES AGRO, spol. s r.o.
696 13, Šardice č.p. 709
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 19515
u rejstříkového soudu v Brně.
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 60753951
DIČ: CZ60753951

(dále jen „dodavatel“)

Kontaktní údaje

Telefon: +420 518 624 167, +420 737 287 650
Fax: +420 518 624 166
E-mail: fidesagro@fidesagro.cz

 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Seznam zboží na stránkách www.fidmix.cz je katalogem běžně dodávaného zboží doplňkových minerálně vitamínových krmiv výrobce FIDES AGRO, spol. s r.o. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky jsou uvedeny při vyplnění objednávky. Před odesláním objednávky je vždy vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník je vyzván k jejímu odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „konečné potvrzení objednávky“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, přepravu, způsob a termín doručení. Okamžikem tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, není-li v rámci potvrzení objednávky dodavatelem stanovena dodací lhůta jiná. O případném prodloužení dodací lhůty je zákazník vždy včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob a cena dopravy

Dopravu na v objednávce určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu se liší dle celkové hmotnosti zboží objednaného zákazníkem. Pokud celková hmotnost objednaného zboží nepřevýší 30 kg, dodavatel zašle zboží na dobírku obchodním balíkem České pošty. V opačném případě, je zboží dodavatelem zasláno na dobírku prostřednictvím spediční společnosti PPL.

Ceník dopravy a balného ( po ČR) dle výběru zákazníka:

Zaslání na dobírku

Balík do 2 kg včetně (Česká pošta): 115,– Kč
Balík od 2 kg do 5 kg včetně (Česká pošta): 128,– Kč
Balík od 5 kg do 10 kg včetně (Česká pošta): 147,– Kč
Balík od 10 kg do 15 kg včetně (Česká pošta): 197,– Kč
Balík od 15 kg do 20 kg včetně (Česká pošta): 222,– Kč
Balík od 20 kg do 30 kg včetně (Česká pošta): 250,– Kč
Balík od 30 kg do 50 kg včetně (PPL): 500,– Kč

K ceně za zaslání se připočítává doběrečné ve výši 55,– Kč.

  •  
  •  

Osobní odběr

V případě osobního odběru se doprava ani balné neúčtuje.
  

Pokud je celková cena objednaného zboží vyšší než 2 500,– Kč, hradí náklady na dopravu dodavatel.

V současné době expedujeme pouze po ČR.

Doprava není zajištěna, pokud si zákazník v rámci objednávky zvolí možnost osobního odběru objednaného zboží na provozovně dodavatele.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Uhrazení ceny za zboží probíhá dobírkou v místě a čase předání zboží prostřednictvím pošty nebo zásilkové služby. V případě osobního odběru zboží na provozovně dodavatele uhradí cenu za zboží zákazník v hotovosti. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

4. OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Objednané zboží je možné si také osobně vyzvednout v provozovně dodavatele, na adrese FIDES AGRO,spol. s r.o., Šardice čp. 709, 696 13.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případně osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE – UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.fidmix.cz), zašle na poštovní nebo elektronickou adresu dodavatele písemnou žádost o reklamaci. Do pěti pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou, kam zákazník zašle reklamované zboží. Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad o této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle Zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku (Zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu zaslat zpět na adresu kamenného obchodu dodavatele v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu nebo poštovní adresu, na které bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží (náklady na dopravu jsou nevratné).

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na fidesagro@fidesagro.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.fidmix.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.06.2011. (poslední aktualizace 1.8.2012)